Galaxy Splitter

Wyrusz na misję bojową w galaktyce

Galaxy Splitter: Pionowa strzelanka w kosmosie. Staw czoła wrogim armadomW pionowej strzelance Galaxy Splitter zmierzysz się z licznymi wrogami. Twoje statki kosmiczne są doskonale uzbrojone, a eskadry wroga tylko czekają, aby powstrzymać Cię w zrealizowaniu misji. Twoje tarcze ochronne nie będą trwały wiecznie - więc uważaj na pociski i rakiety wroga!

Twój sukces grze akcji Galaxy Splitter zależy w dużej mierze od strategii. Aby odnosić zwy-cięstwa w walkach, musisz wybrać odpowiedni statek kosmiczny. Myśliwiec, niszczyciel czy może jednak myśliwiec przechwytujący? Zastanów się dobrze, który statek z jakim wyposa-żeniem najlepiej nadaje się na daną misję. Wszystkie statki kosmiczne mają różnorodne wła-ściwości: zwrotność, ilość miejsc na wyposażenie, prędkość i wielkość ładowni itd. Odpo-wiednie wyposażenie jest niezbędne do pokonania wrogich eskadr: I tak na przykład możesz wyposażyć statek w broń strzelającą automatycznie lub moduły zmieniające wartości statków kosmicznych i broni w broń specjalna, która jest wyjątkowo potężna, ale można ją wystrzelić tylko raz na misję lub tarczę ochronną odporną na ataki wroga.

Pionowa strzelanka 3D

Misje w Galaxy Splitter stawiają przed Tobą nowe wyzwania i prowadzą przez wirtualną ga-laktykę. Czasem należy odebrać pasażerów, czasem załadować ładunek. Przeciwna armada statków kosmicznych może w każdej chwili stanąć na twojej drodze. Broń się za pomocą po-cisków, rakiet i broni o różnej sile.

Również amunicja ma różnorodne właściwości:

• Zwykła amunicja: Powoduje uszkodzenia przy uderzeniu.
• Amunicja z penetracją: Pocisk kontynuuje lot po trafieniu.
• Podzielna amunicja: Po uderzeniu amunicja dzieli się na pocisk drugorzędny
• Wybuch: Powoduje uszkodzenia na całym obszarze.
• Amunicja namierzająca: Podąża za celem i zawsze trafia w cel.

Jeśli wrogowie mają przewagę, możliwy jest również manewr unikowy. Jednym dotknięciem palca możesz poruszyć swój statek kosmiczny. W lewo, w prawo, tam i z powrotem. Jeśli wróg cię mimo wszystko dopadnie, uszkodzony statek kosmiczny możesz naprawić w hanga-rze.

Wyrusz na międzygwiezdną misję bojową w pełnej akcji strzelance pionowej — zagraj już teraz w Galaxy Splitter!